Besplatni telefon-dojava kvarova

info telefon

0800
400-047

ISO Certifikati

ISO 9001 Certifikatiso-22000 iso-14001

Misija

Gospodarenje pitkom i otpadnom vodom na zadovoljstvo sadašnjih i budućih korisnika uz poštovanje i zaštitu naše četiri rijeke

Vizija

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac treba postati jedna od najuspješnijih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj inovativnim korištenjem suvremenih tehnologija uz brigu o zaštiti okoliša i stalnu težnju poboljšanja usluga

Vrijedno priznanje Grada Karlovca za stoljetnu tradiciju

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom proslave 437. rođendana  Karlovca i naše ime našlo se na listi dobitnika Plakete Grada Karlovca.

Ona je vrijedno priznanje za stoljetnu tradiciju brige o karlovačkoj vodi.

IMG 7439

zajednička

 

 

 

 

Daljinsko očitanje vodomjera

Naša tvrtka brine o svakodnevnoj potrošnji vode zajednice korisnika.

Radna jedinica „Vodomjeri“ na području grada i vangradskog područja, očitava mjesečnu potrošnju na oko 16 000 vodomjera.

Za tako sveobuhvatno područje potreban je znatan broj djelatnika koji rade u timu po dvoje, a na dnevnoj bazi otvore i do 250 vodovodnih poklopaca te prepješače i više od 4 kilometara.

Prilikom očitanja potrošnje vode, djelatnici Vodovoda i kanalizacije nailaze na brojne poteškoće koje ima usporavaju i otežavaju svakodnevni rad. Vodomjerna okna zatrpana su raznim otpadom ili su jednostavno napunjena vodom što otežava precizno očitanje korisnikove potrošnje. Često su okna smještena unutar privatnih posjeda iza zaključanih vrata ili na gotovo nedostupnim mjestima.

Neprestano usavršavanje usluge te briga kako za korisnike tako i za djelatnike, rezultiralo je probnim uvođenjem daljinskog očitanja potrošnje vode, prvo na području Drežnika.

Daljinsko očitanje potrošnje vode funkcionira na sljedeći način: na korisnikovom vodomjeru postavljen je tzv. radio modul koji putem radijske frekvencije odašilje podatke na ručni čitač. Zahvaljujući tome, djelatnik ne mora ulaziti u posjed niti dizati poklopce već samo hodajući po ulici ili vozeći se u autu, zaprima podatke na ručni čitač. Podaci poput broja vodomjera, adrese stanovanja te imena i prezimena korisnika, povezuju se sa stanjem vodomjera te trenutnom potrošnjom vode.

Ovakav način očitanja vodomjera pokazao se vrlo efikasnim budući korisnicima omogućava očitanje potrošnje vode bez mogućnosti i minimalne pogreške, a našim djelatnicima ubrzava i olakšava svakodnevni rad, kako bi više vremena mogli posvetili raznim kontrolama na korist i zadovoljstvo korisnika.

Težeći usavršavanju točnosti očitanja potrošnje vode, daljinski sustav uveden je i na novo preuzeto područje Ladvenjka, Selišća, Tušilovića i Zastinje. Projektom „Aglomeracija Karlovac-Duga Resa“ planiramo ga uvesti na cijelo područje grada Karlovca i okolice.

Svaka naša modernizacija poslovanja usmjerena je na zadovoljstvo i korist zajednice korisnika te naših djelatnika.

vodomjer na daljinsko očitanje

daljinsko očitanje

 

   

Radovi vrijedni 4,5 milijuna kuna za bolju komunalnu sliku Dubrovačke ulice

dubrovačka 2016Na popisu naših ovogodišnjih investicija usmjerenih na poboljšanje komunalne infrastrukture nalazi se i projekt izgradnje sustava odvodnje te obnove vodoopskrbne mreže u dijelu Dubrovačke ulice.

Tamo se izvode radovi vrijedni 757 996 kuna, a rezultat će biti nova vodovodna mreža duljine 235 metara te kolektor odvodnje dugačak 210 metara. Realizacija projekta odvija se u skladu s postavljenim planovima, a posao bi trebao biti dovršen u kolovozu.

Ovaj projekt nastavak je aktivnosti započetih u 2014. godini, kada je saniran dio kanalizacijske mreže oštećene uslijed poplava. Tada je izrađena i projektna dokumentacija obnove dotrajale infrastrukture cijele ulice. Prošle godine uloženo je 3 791 279 kn kako bi se izgradila nova kanalizacijska i vodoopskrbna mreža duljine 780 metara, a sa ovim radovima zaokružiti će se ulaganje u unaprjeđenje komunalne slike Dubrovačke ulice.

 

Bogat program za 437. rođendan našeg grada

"437. ROĐENDAN GRADA KARLOVCA, 25. 6. - 13. 7.
Uživajmo zajedno u rođendanskoj proslavi našeg grada na više od 50
različitih plesnih, kazališnih, filmskih, koncertnih, sportskih i drugih
događaja ... i naravno, prijavite se na rođendanski bal! "

raspored događanja

prijave za  rođendanski bal
   

 

   

Projekti za stabilnost i sigurnost vodoopskrbe Karlovca

izjavaKontinuirano i plansko ulaganje u komunalnu infrastrukturu omogućuje njenu funkcionalnost i stabilnost danas i sutra. Na dvije lokacije u našem gradu tako se odvijaju radovi čiji je cilj osigurati stabilnu i „mirnu“ budućnost vodoopskrbe Karlovca. Danas su ih na konferenciji za medije predstavili direktor Ivan Mrzljak i voditelj Odjela vodoopskrbe Branimir Lovrić.

Izgradnjom magistralnog cjevovoda kojim će se povezati vodocrpilišta Mekušje i Švarča( Grabrik), kako je pojašnjeno, omogućit će se dodatno punjenje vodom naših vodosprema Strmac i Švarča te osigurati stabilna opskrba stanovništva pitkom vodom. Radovi na polaganju cjevovoda dugačkog 1006 metara započeli su sredinom svibnja, vrijedni su 1,3 milijuna kuna, a rok za njihovo izvođenje je 90 dana.

Drugo gradilište proteže se od Vukmanićkog Cerovca do Ladvenjka gdje se izvodi magistralni cjevovod dugačak gotovo 1500 metara. Radovi vrijedni 645 000 kuna započeli su 30.5.2016. g. , a trebali bi završiti do početka srpnja. Izgradnjom ovog cjevovoda poboljšat će se opskrba pitkom vodom naselja u južnom dijelu grada Karlovca( Ladvenjak, Tušilović, Okić).

podvznjakvoda cerovac ladvenjak

 

 

Čiste septičke jame danas, očuvane rijeke i okoliš sutra

Značajan broj domaćinstava na području grada Karlovca skuplja otpadne vode putem septičkih i sabirnih jama, a ispravnim stavom, razmišljanjem i djelovanjem kada je u pitanju njihova izgradnja i održavanje, činimo veliki korak ka očuvanju rijeka i okoliša.

Naša tvrtka tom cilju pomaže pročišćavanjem otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese , čime se približavamo jedinoj mogućoj slici budućnosti- zeleno obojenoj . Pružanjem usluge čišćenja septičkih jama „usrećujemo“ okoliš, jer sav sadržaj odvozimo na uređaj za pročišćavanje i tretiramo ga kao i otpadne vode koje na uređaj pristignu sustavom javne odvodnje. Pored toga, kroz međunarodnu normu ISO 14 001 koja je sastavni dio naše organizacije, pazimo da se u svakoj našoj aktivnosti, procesima, odlukama odražava briga o očuvanju okoliša.

Kako vi, vlasnici sabirnih i septičkih jama, možete dati doprinos zelenom sutra? Da redovito i pravilno čistite jame te vodite brigu o njihovoj ispravnosti. To nam, osim savjesti, nalažu i propisi. Više o tome opisano je u letku kojeg od svibnja dijele naši zaposlenici prilikom očitanja vodomjera.

Ako smo usmjereni istom cilju i zajednički djelujemo, okoliš će nam biti zahvalan, a u mislima i djelima imajmo na umu da prirodu nismo dobili na dar i bezuvjetno korištenje od naših predaka, već da smo ju samo posudili od naših unuka.

   

Pet godina čistih rijeka

PET GODINAUpravo na današnji dan, točno prije pet godina, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese, započeo je s radom.

Podsjetimo, projekt je financiran putem sredstava EU fondova te državnog proračuna. U pet godina rada, uređaj je pročistio 28 milijuna kubika otpadnih voda te proizveo milijun kubika plina koji se koristi za grijanje prostorija na velikom kompleksu.

Direktor Ivan Mrzljak zahvalio se svim djelatnicima i suradnicima bez kojih ovakav kvalitetan rad sustava ne bi bio moguć.

Vršitelj dužnosti gradonačelnika Grada Duga Rese, Tomislav Boljar, naglasio je kako mu je čast prisustvovati ovako pozitivnom događaju te kako samo zajedničkim snagama i suradnjom možemo realizirati ovakve projekte. Istaknuo je kako danas obilježavamo pet godina čistih rijeka koje ostavljamo u nasljeđe mlađim naraštajima.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca, Damir Mandić, kazao je kako ovaj projekt ima dvije razine djelovanja: prva je ekološka, čime poboljšavamo kvalitetu življenja naših građana, druga razina je apsorpcija novca iz EU fondova čime pokazujemo kako je Karlovac kreativan u „privlačenju“ EU sredstava. Mandić se zahvalio svim djelatnicima te naglasio da je upravo ljudski kapital ono što ostaje tvrtki i ono što je najvažnije u njoj. 

 

Mjesečno očitanje potrošnje vode za sve korisnike naših usluga

Poštovani korisnici,

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac u svibnju je uvelo novost u poslovanju, usmjerenu na poboljšanje kvalitete usluge: mjesečno očitanje vodomjera svim korisnicima.

Do sada se potrošnja vode na užem gradskom području očitavala svakog mjeseca, a u prigradskim naseljima tromjesečno. Primjenom jedinstvenog načina očitanja vodomjera, olakšat će se praćenje potrošnje, a kroz bolji uvid u potrošnju vode mogu se brže otkriti i eventualni kvarovi na internim instalacijama, te tako spriječiti nepotrebni gubici vode i troškovi koji nastaju uslijed puknuća cijevi.  Na taj način zajednički štedimo i racionalno koristimo ovaj dragocjeni resurs.

Novi obračun za korisnike kojima se do sada potrošnja vode obračunavala tromjesečno, izgledat će ovako:

Na računu Inkasatora d.o.o. Karlovac za mjesec svibanj, obračunat će se Vaša ukupna tromjesečna potrošnja. Kako bi Vam olakšali prijelaz na novi način očitanja i obračuna, dio računa koji se odnosi na vodu i vodne naknade možete podmiriti u roku od 90 dana, odnosno do 31.8.2016. godine. Svaki naredni račun, počevši od računa za lipanj, odnosit će se na potrošnju vode za prethodni mjesec.

Nadamo se da će unaprjeđenje ove usluge biti na obostrano zadovoljstvo.

   

Novi projekti za stabilnost i sigurnost vodoopskrbe

radovi grabrikDovoljne količine i kvaliteta pitke vode, ispravni tlakovi u sustavu, transport vode od izvorišta do kućanstava, i još mnogo toga, dio je naše svakodnevne brige. Sastavni dio te brige su i kontinuirana ulaganja u poboljšanje rada velikog sustava. Jedno od njih započelo je proteklog tjedna: izgradnja magistralnog cjevovoda kojim će se povezati vodocrpilišta Mekušje i Švarča.

Radovi vrijedni 1,3 milijuna kuna,rezultirat će izgradnjom cjevovoda duljine 1006 metara, a odvijat će se naredna tri mjeseca. Cilj ovog projekta je postizanje dodatne stabilnosti isporuke pitke vode našim korisnicima, pogotovo u sušnom periodu. Ovaj i slični projekti koji nas očekuju, omogućuju mirnu i stabilnu budućnost rada vodoopskrbnog sustava Karlovca.

 

Dodjela nagrada na vodcrpilištu Borlin

Na vodocrpilištu Borlin, dodijeljene su nagrade najsretnijim sudionicima kviza „Vodena mozgalica" u sklopu Projekta eduKAViKa.
Nagrade je učenicama uručio direktor Vodovoda i kanalizacije, Ivan Mrzljak, te se tom prilikom zahvalio svima na sudjelovanju u Projektu, istaknuvši kako je sustavna edukacija o zaštiti okoliša te pravilnom postupanju s vodnim resursima, važna već od najmlađe dobi.

Treća nagrada pripala je Petri Krznarić iz OŠ Banija, druga nagrada dodijeljena je Katji Novaković iz OŠ Grabirk, a prvu nagradu osvojila je Larisa Matić, učenica OŠ Dragojle Jarnević.
Kako se toga dana, obilježava Međunarodni dan muzeja, naše dobitnice kao i ostali gosti imali su prilike pogledati muzejski postav „ O stoljeću vodoopskrbe u Karlovcu".Svim sretnim dobitnicama još jednom čestitamo i s nestrpljenjem iščekujemo nove zabavno-edukativne kvizove.

 

borlin

 

 

 

 

 

   

Stranica 1 od 2