Besplatni telefon-dojava kvarova

info telefon

0800
400-047

ISO Certifikati

ISO 9001 Certifikatiso-22000 iso-14001

Misija

Gospodarenje pitkom i otpadnom vodom na zadovoljstvo sadašnjih i budućih korisnika uz poštovanje i zaštitu naše četiri rijeke

Vizija

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac treba postati jedna od najuspješnijih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj inovativnim korištenjem suvremenih tehnologija uz brigu o zaštiti okoliša i stalnu težnju poboljšanja usluga

Vodocrpilište Borlin nije ugroženo, voda je zdravstveno ispravna

Nastavno na današnje upite i napise u pojedinim medijima, temeljene na dojavi građanina o navodnom zagađenju prvog karlovačkog vodocrpilišta Borlina, poznatog po izvrsnoj pitkoj vodi, naš stručni tim na čelu sa geologom odmah  je izašao na lice mjesta kako bi se uvjerili o čemu je zapravo riječ. U zoni oko vodocrpilišta Borlin, nije pronađeno nikakvo zagađenje uzvodno ni nizvodno od vodocrpilišta o čemu najbolje svjedoče i fotografije u prilogu.

Moramo napomenuti da je Vodovod i kanalizacija d.o.o. izvelo mrežu odvodnje oborinskih voda vodocrpilišta Borlin sa ciljem da ih sprovede do kanala van vodocrpilišta u Žumberačkoj ulici, koji odvodi oborinsku vodu u rijeku Kupu.

U preko sto godina dugoj povijesti karlovačkog vodovoda vodocrpilišta nikada nisu bila zagađena, a što se tiče našeg najstarijeg vodocrpilišta-Borlin  naglašavamo da je ono zaštićeno na prirodan način od bilo kakvog zagađenja. Naime, ovdje se voda crpi iz podzemnih kaverni ispod stijene koja je zaštićena glinenim nadslojem debljine 4-6 metara, a s dubine od 20 i 30 metara. Stoga nikakve površinske vode ne mogu zagaditi vodocrpilište.

Borlinska je voda je zdravstveno ispravna, o čemu svjedoči i analiza učinenja upravo danas sukladno Planu uzorkovanja, te se može nesmetano konzumirati.

IMG 20170224_141802

IMG 20170224_142020

IMG 20170224_142054

IMG 20170224_142508IMG 20170224_152736_1CS

IMG 20170224_142932

IMG 20170224_142936

 

Grad i gradske tvrtke donacijskim natječajima daju potporu radu civilnog društva.

press donacije press donacie_2

Danas je u Maloj vijećnici Grada Karlovca održana konferencija za medije na temu donacijskih natječaja za projekte udruga. Ove godine Gradu su se pridružile sve gradske tvrtke, pa tako i naša. Ukupno je izdvojeno 1 175 000 kuna za projekte iz različitih područja: kulture, sporta, zaštite okoliša, rada sa mladima, starijim osobama, osobama s invaliditetom te drugih područja.

Naša tvrtka rado se uključila u ovakav način podrške projektima koji su usmjereni na dobrobit našeg grada i građana te ćemo izdvojiti ukupno 110 000 kuna za projekte udruga iz područja sporta. Direktor Ivan Mrzljak tom je prigodom istaknuo sljedeće:

Mi smo i prijašnjih godina kroz donacije podržavali razne sportske udruge i klubove, i drago nam je da se ove godine uključujemo putem donacijskog natječaja. Dati podršku onima koji promoviraju zdravlje, fizičku aktivnost, a time i kvalitetu života, čast je, ali i obveza jer tako djelujemo društveno odgovorno u našoj zajednici. Tu je i prirodna poveznica, jer mi vodimo brigu o vodi kao ključnom elementu života i zdravlja.

Naš natječaj otvoren je danas, 24.2.2017. godine te vrijedi do 27.3.2017. godine.

Sve potrebne informacije,obrasci i upute dostupni su ovdje

Veselimo se lijepim i kvalitetnim projektima !

 

 

   

Natječaj za udruge

Pozivamo zainteresirane udruge da prijave projekte na naš donacijski natječaj za programsko područje:sport.

Natječaj je otvoren od 24.2. do 27.3.2017.godine, a potrebne informacije, upute i obrasce možete preuzeti ovdje

natjecaj za udruge

Veselimo se vašim projektima u službi promicanja pravih vrijednosti- zdravlja, fizičke aktivnosti, a time i kvalitete života.

 

Vrijedna donacija za karlovačku bolnicu

oli bolNaša tvrtka osigurala je sredstva kako bi pomogla Općoj Bolnici Karlovac u nabavi bežičnog infracrvenog uređaja za mjerenje veličine zjenica i njihove reaktivnosti. Riječ je o medicinskom aparatu Pupillometer, vrijednom 48 tisuća kuna.

Tijekom 2016. godine aparat je bio na testiranju na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te se pokazao kao izuzetno dobar te kao takav od značajne koristi medicinskom osoblju u radu s pacijentima.

-    - Radi se o prvom takvom aparatu u RH, što predstavlja dodatni napredak u razvoju karlovačke medicine. Koristi se u ispitivanju reakcije zjenica i vidnog puta kod bolesnika koji su imali ozljede mozga, moždani udar, upalu mozga i vidnih puteva- istaknuo je doc.prim.dr.sc. Josip Žunić, voditelj Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Ravnatelj bolnice, prim. Ervin Jančić zahvalio se Vodovodu i kanalizaciji na donaciji te istaknuo kako je ovo svijetli primjer drugima da slijede taj put potpore razvoju nove medicine te kako karlovačka bolnica kontinuirano radi iskorak u kvaliteti, na korist svojih pacijenata.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Ivan Mrzljak izrazio je zadovoljstvo mogućnošću da je ova gradska tvrtka uspjela iznaći sredstva za nabavku aparata koji će unaprijediti kvalitetu skrbi, odnosno pomoći pri dijagnostici i liječenju pacijenata.

Rad uređaja demonstrirao je dr. med. Petar Mišković te prisutne uvjerio kako se radi o bezbolnom pregledu zjenice oka koji u nekoliko sekundi daje čitav niz parametara.

oliver donacija bol

   

Predstavljen plan investicija vrijedan 234 milijuna kuna

pressica plan_gradnje_2Danas je u prostorijama naše tvrtke održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni projekti ulaganja u obnovu komunalne infrastrukture, ukupne vrijednosti 234 milijuna kuna, koji će se realizirati u naredne tri godine.

Direktor Ivan Mrzljak i pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Martina Furdek Hajdin, predstavili su projekte usmjerene na poboljšanje kvalitete infrastrukture, a time i kvalitete života naših građana te zaštitu okoliša.

Predsjednik Gradskog vijeća, Damir Mandić naglasio je kako su predstavljeni projekti odraz uspješne komunikacije sa građanima, odnosno predstavnicima Mjesnih odbora i Gradskih četvrti te kako će njihova realizacija učiniti Karlovac još boljim za život.

Gradonačelnik Damir Jelić istaknuo je kontinuitet i iskustvo u privlačenju europskog novca u naš grad, prvo kroz ISPA projekt, a sada kroz Karlovac 2. Posebno je naglasio i pohvalio sinergiju raznih službi: državnih, gradskih i naše tvrtke, čiji su plod upravo predstavljeni projekti.

press lan_gradnje_3 pressica plan_gradnje

Što ćemo i gdje raditi, donosimo u nastavku:

Za projekte koje ćemo provoditi tijekom ove godine ,iz EU fondova povukli smo 16.800.000,00 kn. Temelj za njihovu realizaciju stvoren je kroz projekte Karlovac 3 i Karlovac 4 kada smo refinancirali rekonstrukciju vodoopskrbe na području Banije, na dionici Selce-Rečica, te razdvajanje cjevovoda na UPOV-u. Riječ je o deset projekata:

1)Izgradnja vodoopskrbe u Skopskoj ulici

investicijom vrijednom 2.100.00,00 kn omogućit će se obnova dotrajalih cjevovoda, kako bi se stanovnicima ove ulice poboljšala vodoopskrba i samim time podigla kvaliteta života.

2)Izgradnja kolektora Gaza

Zbog dotrajalosti kolektora, a uzimajući u obzir Idejno rješenje odvodnje grada Karlovca krenuli smo u ovaj projekt vrijedan 6.800.000,00 kn. Biti će izmijenjena kanalizacija od Tkalčeve do Ulice Struga i od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Donje Gaze. Radovi će se provoditi u dvije faze, u 2017. i 2018. godini. Ove godine novi sustav odvodnje biti će postavljen na potezu od Vrtića Gaza, Tkalčeva ulica, do Ulice Hrvatske bratske zajednice.

3)Druga faza projekta „Kazeta Vranyczanyjeva“

Ove godine nastavljamo sa drugom fazom tzv. Projekta kazeta Vranyczanijeva. Riječ je o rekonstrukciji vodoopskrbe i kanalizacije u ulicama Šipuševa, Šebetićeva i Vitezovićeva. Projekt je vrijedan 4.600.000,00 kn, a pored Vodovoda i kanalizacije sufinanciraju ga Grad Karlovac i Hrvatske vode.

Grad Karlovac je u 2017. godini osigurao 2.700.000,00 kn za predmetnu investiciju. Uz infrastrukturu vodoopskrbe i kanalizacije u navedenim ulicama planira se uređenje kolnih i parkirališnih površina, opločenje pješačko-biciklističkih staza, drvoreda i zelenih površina, prostora za otpad i druga komunalna oprema te javnu rasvjetu. Od značajnih zahvata koji će promijeniti izgled ovog dijela grada treba navesti rekonstrukciju parkirališta uz zgradu FINA-e te uređenje Šebetićeve ulice koja će u cijelosti biti popločena.

 

4) U suradnji sa Gradom Karlovcem i Hrvatskim vodama sufinancirat ćemo i veliki projekt rekonstrukcije vodoopskrbe i izgradnju kanalizacije Strmačkog dola. Ovim zahvatom biti će napravljena oborinska odvodnja Strmca, te kanalizacija i vodoopskrba Strmačkog dola, a čija vrijednost iznosi 3.200.000,00 kn.

Grad Karlovac je u 2017. godini osigurao 1.800.000,00 kn za predmetnu investiciju, koja predstavlja dio III. etape projekta Odvodnje brdskih voda naselja Strmac, Dubovac, Luščić . Uz infrastrukturu vodoopskrbe i kanalizacije u naselju Strmac planira se izgradnja oborinskog kanala koji je u dijelu otvoren, a u prometnim površinama zatvoren, tj. zacijevljen Ovim zahvatom, osim prihvata i odvodnje brdskih i oborinskih voda, riješio bi se dugogodišnji problem koji postoji kod obiteljskih kuća nasuprot groblja Dubovac/Mirnog kuta. Dio IV. etape započet je uređenjem Nemčićeve ulice u 2016. godini, a ove godine planira se izrada projektne dokumentacije za nastavak u Nemčićevoj i Šporerovoj ulici.

5)Prema planu u 2017. godini nastavljamo sa Projektom oborinske odvodnje Tičarnice. Tako ćemo zajedno sa Gradom, odnosno Hrvatskim vodama uložiti 2.300.000,00 kn u izgradnju sanitarne kanalizacije i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda Žumberačke ulice. Vodovod i kanalizacija će u Žumberačkoj ulici izgraditi sanitarnu kanalizaciju i vodovod, dok će Grad, odnosno Hrvatske vode financirati oborinsku odvodnju.

Grad Karlovac je osigurao 2.300.000,00 kn za predmetnu investiciju, koja predstavlja nastavak izgradnje potoka Tičarnik (desna pritoka Kupe), a radovi u gornjem dijelu izvedeni su 2016.godine. Uz infrastrukturu vodoopskrbe i kanalizacije u dijelu Žumberačke ulice planira se izgradnja oborinskog kanala koji je u dijelu otvoren, a u dijelu zatvoren, tj. zacijevljen.

6)Milijun kuna uložit ćemo u izgradnju vodovoda i kanalizacije u Logorištu, na cesti prema groblju Sveta Doroteja. Naime, na ovom dijelu postoji velik problem sa vodoopskrbom, jer je vodovodna mreža koja je građena '70.-ih godina dotrajala i ne udovoljava pravilima struke.

7)Zbog vrlo loše situacije na sustavu vodoopskrbe i odvodnje u Masarykovoj ulici,naša tvrtka kreće sa kompletnom rekonstrukcijom ovih sustava, a Grad se u projekt uključuje financirajući uređenje ulice i nogostupa. Investicija je vrijedna 1.500.00,00 kn

8)Tijekom prošle godine u suradnji sa Hrvatskim vodama krenuli smo sa ispitivanjem dodatnih količina vode na vodocrpilištu Mekušje. Budući da su pronađene dovoljne količine vode, Vodovod i kanalizacija će tijekom 2017. godine na mjestu piezometra izgraditi novi bunar, čime ćemo dobiti dodatnih 25 litara u sekundi zdrave pitke vode. Izgradnja bunara na vodocrpilištu Mekušje stajat će 300.000,00 kn

9)Temeljem saznanja da je u bivšoj vojarni na Luščiću svojedobno iskopan bunar za pretpostaviti je da na tom području postoje dodatne količine pitke vode, te ćemo uz suglasnost Hrvatske vojske i Hrvatskih voda ispitati tu mogućnost. Vodo istražni radovi na ovoj lokaciji stajat će 600.000,00 kn

10)Vodoistražni radovi na Mostanju traju već tri godine. Vodovod i kanalizacija u suradnji sa Hrvatskim vodama, na ovom lokalitetu, ispituje količine i kvalitetu vode. Ispitivanja napravljena u 2016. godini pokazala su da je to područje potencijalno vodocrpilište grada Karlovca. Utvrđena je izdašnost na jednom bunaru od 80 litara zdrave, pitke vode u sekundi. Stoga ove godine krećemo u osposobljavanje još jednog bunara sa istom količinom vode.

EU projekt Karlovac 2

Po završetku ISPA projekta Vodovod i kanalizacija počela je pripremati nove projekte Karlovac 2 i Izgradnje solarne sušionice mulja na UPOV-u. Pune dvije godine radilo se na pripremi studijske i projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija sufinancirana je iz EU sredstava, a riječ je o 85% ukupne vrijednosti, odnosno o 4,8 milijuna kuna. Izgradnja Projekta Karlovac 2 i Solarne sušionice na UPOV-u stajat će 10% ukupne vrijednosti projekta, a za što je Vodovod i kanalizacija već osigurao vlastita sredstva. Tijekom 2016. intenzivno smo radili na pripremi Projekta Karlovac 2, te u ovom trenutku imamo ishođene građevinske dozvole za sve navedene projekte kako i riješene imovinsko-pravne odnose. U narednih mjesec dana očekujemo potvrde navedenog projekta od JASPERS-a, konzultantske tvrtke Europske komisije, kao i dobivanje suglasnosti na Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Grad Karlovac završava projektnu dokumentaciju iz svoje nadležnosti u naseljima gdje će se provoditi Projekt Karlovac 2. Za cjelokupni projekt raspisat ćemo natječaj, nakon čega nam predstoji potpisivanje ugovora o sufinanciranju navedenog projekta. Riječ je o projektu punog naziva: Izgradnja odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbe prema projektnoj dokumentaciji „ Aglomeracija Karlovac- Duga Resa“ (Karlovac 2) vrijednog 200.000.000,00 kn.

Grad Karlovac u dijelu Projekta Karlovac 2 prati projekte Vodovoda i kanalizacije izgradnjom oborinske odvodnje, rekonstrukcijom prometnica, izgradnjom nogostupa i javne rasvjete. Naselja obuhvaćena gradskim projektima su Jamadol, Donja Švarča, Gornja Švarča, Mala Švarča, Turanj – Sajevac, Kamensko, Drežnik i Hrnetić. U navedenim naseljima planira se izgradnja novih nogostupa ukupne duljine 11km, za što je uz rekonstrukciju prometnica duljine 15km, izgradnju oborinske kanalizacije i javne rasvjete, kao i popratnih oborinskih kanala, precrpne stanice, potpornih zidova, autobusnih ugibališta i dr. procijenjena projektantska vrijednost u iznosu od 56.000.000,00 kn.

 

Tijekom pripreme Projekta Karlovac 2, Hrvatske vode i Ministarstvo poljoprivrede tražili su da predložimo način zbrinjavanja mulja sa Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Kao najprihvatljivije rješenje izabrano je sušenje mulja, a za što bi na UPOV-u trebalo izgraditi sušaru mulja. Vodovod i kanalizacija ima idejno rješenje izgradnje solarne sušionice mulja na UPOV-u. Investicija je vrijedna11.600.000,00 kn

 

Pored ovih projekata Vodovod i kanalizacija će u okviru održavanja, svojom operativom, tijekom 2017. godine, zamijeniti vodoopskrbne cjevovode na slijedećim područjima: Rečica, Gradac, Husje, Donje Pokuplje, Zadobarje, Gornje i Donje Stative, Vukmanić-Knez Gorica, Gornja i Donja Jelsa, Vučjak, Turanjski Goljaki i Lug. Riječ je o 8 km ukupne dužine cjevovoda, a u što će ViK uložiti dodatnih 3 milijuna kuna vlastitih sredstava.

 

 

 

Predstavljen upravljački centar jedinstven u RH

nuc 1Danas je u prostorijama naše tvrtke održana konferencija za medije na kojoj smo predstavili Nadzorno upravljački centar sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Voditelj Odjela informatike ujedno voditelj ovog projekta vrijednog 1,6 milijuna kuna, Mijo Vedrina pojasnio je njegov razvoj od ideje do realizacije i koliko nam napredni informacijski i komunikacijski sustavi mogu pomoći u još boljem i učinkovitijem upravljanju našim djelatnostima.

Temelji ideje jedinstvenog upravljačkog centra postavljeni su u sklopu ISPA projekta, gdje je s izgradnjom kolektora odvodnje izgrađena i optička mreža kojom su povezane crpne stanice odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.  Tijekom prošle godine krenulo se u uređenje prostorija Centra. Jedna prostorija previđena je za serversku opremu, a druga za boravak operatera koji će imati istovremeni pregled nad svim sustavima.

- Sljedeći korak bio je nadogradnja SCADA sustava vodoopskrbe, koji je omogućio bolje upravljanje sustavom, kao i preciznija mjerenja za kontrolu gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Sustav koristi GPRS komunikaciju te tako može dobiti sve informacije od svih podstanica u roku od nekoliko sekundi- pojasnio je Vedrina rad sustava.

- Ovaj jedinstveni upravljački centar rezultat je kontinuiranog rada i dobrog planiranja; praćenja, edukacije i implementacije novih tehnologija po uzoru na razvijene zemlje. Posebno se zahvaljujem našim djelatnicima jer je ovo rezultat njihova predanog rada- istaknuo je direktor Ivan Mrzljak te pojasnio kako se ovim projektom postižu uštede u materijalnim troškovima i  bolja preraspodjela posla, a sve to u konačnici znači poboljšanje kvalitete naših usluga građanima.

nuc 2

 

nuc 3

nuc 4

 

 

 

   

Naša božićna priča

20161222 114547 20161222 120315-1Dašak svjetla, radosti i nade za dvije obitelji.

Kako bi radost Božića podijelili s potrebitima, obišli smo dvije obitelji uključene u socijalni program Grada Karlovca te saznali što bi ih najviše razveselilo za ove blagdane.

Samohrana majka dvoje djece s invaliditetom poželjela je štednjak. Naime, već godinama svojoj djeci priprema obroke na rešou starom dva desetljeća. Zahvaljujući novom štednjaku, iz njihovog doma ovih će se blagdana širiti i miris kolača.

Slučaj je htio da je i drugoj obitelji potreban štednjak. Postojeći je dotrajao, sa derutnim ložištem, a tim potrebniji jer u njihovom domu ima dvojaku ulogu: za kuhanje i grijanje stana.

Ako smo na tren uspjeli svjetlo Božića unijeti u ove domove, naš cilj je ostvaren.

 

 

Što smo i kako radili tijekom 2016. godine

pressica VIK

presica vik_2Realizirani projekti vrijedni 13,3 milijuna kuna, priprema velikog EU projekta Karlovac 2, osigurano preko 26 milijuna kuna iz EU fondova i nacionalnog proračuna te unaprjeđenje poslovanja- rezime je našeg rada u ovoj godini, o čemu je govorio direktor Ivan Mrzljak na današnoj konferenciji za medije.

Uz investicije kroz koje je obnovljeno preko 10 kilometara vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, Mrzljak je istaknuo važnost kontinuiranog rada na osiguranju dodatnih količina zdrave pitke vode. 

- Tako su izgrađeni istražno-eksploatacijski bunari na vodocrpilištima Mekušje i Švarča te nastavljeni vodoistražni radovi u Mostanjskom polju, kao potencijalnom novom vodocrpilištu našeg grada- između ostalog, naglasio je direktor.

Pored projekata usmjerenih na osiguranje kvalitete naših usluga i poboljšanje komunalne infrastrukture, intenzivno smo, sa našim partnerima Gradom Karlovcem, Gradom Duga Resa, Komunalnim Duga Resa, te Općinom Barilović, radili na EU projektu Karlovac 2.

- Izrađena je studija izvodljivosti ,napravljeni svi glavni projekti te ishođene potvrde glavnih projekata, izrađena Studija o utjecaju na okoliš i predana u Ministarstvo zaštite okoliša gdje upravo traje postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađena aplikacija te je u tijeku izrada tender dokumentacije- izvijestio je Mrzljak o stanju projekta.

Podsjetimo projekt se odnosi na aglomeraciju Karlovac-Duga Resa, a obuhvatit će izgradnju preko 50 km kanalizacijske mreže te obnovu vodoopskrbnog sustava.

Kako je naša svakodnevna briga usmjerena na održavanje velikog sustava, koji broji preko 860 km mreže vodoopskrbnih i kanalizacijskih cijevi, 6 vodocrpilišta, 12 vodosprema i 16 precrpnih stanica vodoopskrbe, 8 precrpnih stanica odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, direktor je istaknuo sljedeće: Kroz održavanje obnovili smo oko 3 km vodoopskrbne mreže, analizirali preko 1800 uzoraka pitke vode, izmijenili preko 2300 vodomjera, očišćeno je preko 2500 slivnika te 16 km kanalizacijske mreže, izvučeno preko 63 tone otpada iz sustava odvodnje.

Naš uređaj za pročišćavanje kroz godinu je pročistio 6.215.600 m3 otpadne vode. Uspješnost biološkog pročišćavanja i dalje je iznimna. Uklanja se 96,11 % ugljika, 76 % dušikove tvari i 75% fosfora i sve kontrole Zavoda za javno zdravstvo su bile pozitivne, odnosno nijedan parametar ni u jednom trenutku nije prelazio dopuštene vrijednosti, kao uostalom i svih prethodnih godina. U sklopu projekta Karlovac 4 uspješno je izvedeno razdvajanje južnog kolektora i kolektora Grad s ciljem još učinkovitijeg i stabilnijeg rada Uređaja.

Da bi mogli realizirati projekte presudno je na vrijeme izraditi dokumetaciju i osigurati sredstva, i zato smo mi okenuti raznim izvorima financiranja. Tako smo u ovoj godini osigurali preko 26 milijuna kuna iz Eu fondova, nacionalnog proračuna i sredstava Hrvatskih voda za realizaciju projekata usmjerenih na poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje te izradu projektne dokumentacije za Karlovac 2.

To je put koji nastavljamo i u narednom periodu, a kako bi realizirali što više projekata u našoj zajednici.

Planiranje i promišljanje ima veliki značaj u realizaciji naših projekata i uvjereni smo kako će u tom smislu svoju ulogu odigrati i  novi Strateški plan Društva koji vrijedi za period 2016.-2020. Našu politiku kvalitete koju provodimo kroz implementaciju tri iso standarda, nadogradili smo uvođenjem dodatnih okvira i smjernica s ciljem boljeg i učinkovitijeg rada iz područja financijskog upravljanja. Tako kroz implementaciju FMC( Financial Management and Control) sustava još spremniji dočekujemo novu sezonu velikih investicijskih ulaganja i općenito financijskog upravljanja našim djelatnostima.