Besplatni telefon-dojava kvarova

info telefon

0800
400-047

ISO Certifikati

ISO 9001 Certifikatiso-22000 iso-14001

Misija

Gospodarenje pitkom i otpadnom vodom na zadovoljstvo sadašnjih i budućih korisnika uz poštovanje i zaštitu naše četiri rijeke

Vizija

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac treba postati jedna od najuspješnijih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj inovativnim korištenjem suvremenih tehnologija uz brigu o zaštiti okoliša i stalnu težnju poboljšanja usluga

Naša božićna priča

20161222 114547 20161222 120315-1Dašak svjetla, radosti i nade za dvije obitelji.

Kako bi radost Božića podijelili s potrebitima, obišli smo dvije obitelji uključene u socijalni program Grada Karlovca te saznali što bi ih najviše razveselilo za ove blagdane.

Samohrana majka dvoje djece s invaliditetom poželjela je štednjak. Naime, već godinama svojoj djeci priprema obroke na rešou starom dva desetljeća. Zahvaljujući novom štednjaku, iz njihovog doma ovih će se blagdana širiti i miris kolača.

Slučaj je htio da je i drugoj obitelji potreban štednjak. Postojeći je dotrajao, sa derutnim ložištem, a tim potrebniji jer u njihovom domu ima dvojaku ulogu: za kuhanje i grijanje stana.

Ako smo na tren uspjeli svjetlo Božića unijeti u ove domove, naš cilj je ostvaren.

 

 

Što smo i kako radili tijekom 2016. godine

pressica VIK

presica vik_2Realizirani projekti vrijedni 13,3 milijuna kuna, priprema velikog EU projekta Karlovac 2, osigurano preko 26 milijuna kuna iz EU fondova i nacionalnog proračuna te unaprjeđenje poslovanja- rezime je našeg rada u ovoj godini, o čemu je govorio direktor Ivan Mrzljak na današnoj konferenciji za medije.

Uz investicije kroz koje je obnovljeno preko 10 kilometara vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, Mrzljak je istaknuo važnost kontinuiranog rada na osiguranju dodatnih količina zdrave pitke vode. 

- Tako su izgrađeni istražno-eksploatacijski bunari na vodocrpilištima Mekušje i Švarča te nastavljeni vodoistražni radovi u Mostanjskom polju, kao potencijalnom novom vodocrpilištu našeg grada- između ostalog, naglasio je direktor.

Pored projekata usmjerenih na osiguranje kvalitete naših usluga i poboljšanje komunalne infrastrukture, intenzivno smo, sa našim partnerima Gradom Karlovcem, Gradom Duga Resa, Komunalnim Duga Resa, te Općinom Barilović, radili na EU projektu Karlovac 2.

- Izrađena je studija izvodljivosti ,napravljeni svi glavni projekti te ishođene potvrde glavnih projekata, izrađena Studija o utjecaju na okoliš i predana u Ministarstvo zaštite okoliša gdje upravo traje postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrađena aplikacija te je u tijeku izrada tender dokumentacije- izvijestio je Mrzljak o stanju projekta.

Podsjetimo projekt se odnosi na aglomeraciju Karlovac-Duga Resa, a obuhvatit će izgradnju preko 50 km kanalizacijske mreže te obnovu vodoopskrbnog sustava.

Kako je naša svakodnevna briga usmjerena na održavanje velikog sustava, koji broji preko 860 km mreže vodoopskrbnih i kanalizacijskih cijevi, 6 vodocrpilišta, 12 vodosprema i 16 precrpnih stanica vodoopskrbe, 8 precrpnih stanica odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, direktor je istaknuo sljedeće: Kroz održavanje obnovili smo oko 3 km vodoopskrbne mreže, analizirali preko 1800 uzoraka pitke vode, izmijenili preko 2300 vodomjera, očišćeno je preko 2500 slivnika te 16 km kanalizacijske mreže, izvučeno preko 63 tone otpada iz sustava odvodnje.

Naš uređaj za pročišćavanje kroz godinu je pročistio 6.215.600 m3 otpadne vode. Uspješnost biološkog pročišćavanja i dalje je iznimna. Uklanja se 96,11 % ugljika, 76 % dušikove tvari i 75% fosfora i sve kontrole Zavoda za javno zdravstvo su bile pozitivne, odnosno nijedan parametar ni u jednom trenutku nije prelazio dopuštene vrijednosti, kao uostalom i svih prethodnih godina. U sklopu projekta Karlovac 4 uspješno je izvedeno razdvajanje južnog kolektora i kolektora Grad s ciljem još učinkovitijeg i stabilnijeg rada Uređaja.

Da bi mogli realizirati projekte presudno je na vrijeme izraditi dokumetaciju i osigurati sredstva, i zato smo mi okenuti raznim izvorima financiranja. Tako smo u ovoj godini osigurali preko 26 milijuna kuna iz Eu fondova, nacionalnog proračuna i sredstava Hrvatskih voda za realizaciju projekata usmjerenih na poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje te izradu projektne dokumentacije za Karlovac 2.

To je put koji nastavljamo i u narednom periodu, a kako bi realizirali što više projekata u našoj zajednici.

Planiranje i promišljanje ima veliki značaj u realizaciji naših projekata i uvjereni smo kako će u tom smislu svoju ulogu odigrati i  novi Strateški plan Društva koji vrijedi za period 2016.-2020. Našu politiku kvalitete koju provodimo kroz implementaciju tri iso standarda, nadogradili smo uvođenjem dodatnih okvira i smjernica s ciljem boljeg i učinkovitijeg rada iz područja financijskog upravljanja. Tako kroz implementaciju FMC( Financial Management and Control) sustava još spremniji dočekujemo novu sezonu velikih investicijskih ulaganja i općenito financijskog upravljanja našim djelatnostima.